Avancerad trojan kan infektera Android-enheter!

En ny trojan vid namn Geinimi har upptäckts. Trojanen stjäl din personliga data och skickar det till en fjärrserver samtidigt som man därmed kan få full kontroll över enheten.

Den detaljerade förklaringen innebär att trojanen kan se var man befinner sig, identifiera enhetens IMEI och IMSI och kan även lista installerade applikationer. Trojanen kan därmed även ladda hem applikationer och uppmana användaren att installera dem.

Det verkliga hotet mot slutanvändare är inte särskilt stort, dock. Du kan installera Geinimi på din Android-enhet endast om du installerar en smittad applikation, och Lookout skriver att infekterade applikationer hittills bara hittats från tredje parts butiker i Kina. Användare som laddar hem applikationer från exempelvis officiella Android Market är därmed mycket säkrare och skyddade mot detta hot.

Viktigt att notera är att en trojan inte är något virus, utan är endast skadlig programvara där användaren själv måste installera trojanen eller den infekterade applikationen för att trojanen ska göra någon skada.